VAM WaterTech Monsterweg 64 4454 AC Borssele  0113-655880  www.vam-watertech.com  info@vam-watertech.com
Spoelwater reinigen In het project Duurzame Waterkwaliteit heeft VAM WaterTech een installatie geleverd die het erf- en spoelwater van een bollenteler behandelt en desinfecteert, zodat het kan worden hergebruikt in het spoelproces, in de veld-spuit of bij het afspuiten van machines. Hiermee is de waterkringloop op het erf gesloten. Het systeem dient als casus voor verder onderzoek inzake de wet- en regelgeving voor het eventueel lozen van dergelijk water door bedrijven in de sector. Momenteel wordt ook onderzocht of het overtollige water geschikt is om te lozen en aan welke norm dit moet voldoen. Bij de zuivering wordt eerst zand verwijderd en daarna de rest van de gronddeeltjes. Uiteindelijke wordt het gezuiverde water gedesinfecteerd. Zo wordt het vrijgemaakt van schimmels, virussen en resten van bestrijdingsmiddelen. Deze aanpak helpt om de ziektedruk omlaag te brengen, wat weer resulteert in minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer keuze in watergebruik in het spoelproces en op het terrein.
VAM WaterTech Monsterweg 64 4454 AC Borssele 0113-655880 www.vam-watertech.com info@vam-watertech.com
Spoelwater reinigen In het project Duurzame Waterkwaliteit heeft VAM WaterTech een installatie geleverd die het erf- en spoelwater van een bollenteler behandelt en desinfecteert, zodat het kan worden hergebruikt in het spoelproces, in de veld-spuit of bij het afspuiten van machines. Hiermee is de waterkringloop op het erf gesloten. Het systeem dient als casus voor verder onderzoek inzake de wet- en regelgeving voor het eventueel lozen van dergelijk water door bedrijven in de sector. Momenteel wordt ook onderzocht of het overtollige water geschikt is om te lozen en aan welke norm dit moet voldoen. Bij de zuivering wordt eerst zand verwijderd en daarna de rest van de gronddeeltjes. Uiteindelijke wordt het gezuiverde water gedesinfecteerd. Zo wordt het vrijgemaakt van schimmels, virussen en resten van bestrijdingsmiddelen. Deze aanpak helpt om de ziektedruk omlaag te brengen, wat weer resulteert in minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer keuze in watergebruik in het spoelproces en op het terrein.